Reference
Take it to the next level

MediaTRAVEL TV postoji od 2009. u Hrvatskoj i Sloveniji. Nakon 4 uspješne godine godine učenja i gradnje temelja sada želimo MediaTRAVEL podići na višu, internacionalnu, razinu.

MediaHUB d.o.o.
Zagorkina 42
10 434 Strmec
Croatia
Telefon
+385 1 485 1295
Fax
+385 1 485 1310