Lokator:
Europa
Hrvatska
Video tagovi:
 
HRVATSKI SVJETIONICI
Provedite nezaboravno ljeto na svjetioniku u hrvatskom Jadranu.

Pružanje usluga smještaja na svjetionicima PLOVPUT d.o.o.

PLOVPUT D.O.O.
Split - Obala Lazareta 1, 21000 Split
Plovput d.o.o. Split je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Republike Hrvatske čija je temeljna djelatnost, sukladno Pomorskom zakoniku i Zakonu o Plovputu, vezana za sigurnost plovidbe i kao takva od interesa za Republiku Hrvatsku, a obuhvaća:
* održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;
* postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguranje njihovoga pravilnog rada;
* obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske;
* obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti

Plovput je, u ime Republike Hrvatske, član Međunarodne udruge svjetioničarskih
službi IALA (International Association of Lighthouse Authorities).
Telefon
+385 (0)21 390 600